Verksamhetsidé

 

 
 

Gustavsbergs Idrottsskoleförenings verksamhetsidé.

Vår verksamhetsidé
Vi bedriver en verksamhet utan utslagning, där alla oavsett, kön,ålder, ursprung och handikapp får vara med och utvecklas.

Vi bedriver en allsidig träning där vi provar på olika idrotter,

tränar motorik, koordination leker lekar och tränar på att fungera i grupp.

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt och må bra.


Idrott består av
Idrott består av träning och lek ordning och reda.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter.

Barnets allsidiga utveckling är normgivande för verksamheten.

Träning skall alltid ske på barnens villkor. 

All träning skall ledas av utbildade tränare